Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng KhoaCEO & MASTER TRAINER
Doanh nhân - Dịch giả Uông Xuân Vy
Doanh nhân - Dịch giả Uông Xuân VyCOO & CONTENT DIRECTOR
Doanh nhân - Master Coach Phạm Hà Ngân
Doanh nhân - Master Coach Phạm Hà NgânHR DIRECTOR & MASTER COACH
Trainer Đỗ Việt Cường
Trainer Đỗ Việt CườngCERTIFIED PROFESSION COACH
Trainer Hồ Lâm Hảo
Trainer Hồ Lâm HảoASSOCIATE MANAGER TGM GROUP
Trainer Đào Duy Tùng
Trainer Đào Duy TùngTEAM LEAD CỦA CRYPTO INNER CIRCLE

Đào tạo doanh nghiệp – Diễn thuyết trong sự kiện

Nếu bạn muốn mời chuyên gia đào tạo huấn luyện cho doanh nghiệp của bạn hoặc diễn giả chia sẻ trong sự kiện của bạn, vui lòng liên hệ Associate Manager Hồ Lâm Hảo – tại email lamhao@tgm.vn hoặc số điện thoại 0935.502.265 để chia sẻ cụ thể về nhu cầu doanh nghiệp của của bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn đối với TGM.