Nguyễn Hà Phương
Giáo viên

Khóa học có nội dung rất hệ thống và bài bản. Xây dựng thương hiệu cá nhân là một việc rất hữu ích mà chưa nhiều người ý thức được mức độ quan trọng của nó. Rất cảm ơn TGM và anh Cường đã dày công nghiên cứu và phát triển khóa học này. Em rất ấn tượng với cách anh tiếp nhận feedback của buổi học Thành Công Khi Còn 20 trước đó và cải thiện ngay trong ngày hôm sau. Một lần nữa cảm ơn TGM và anh Cường rất nhiều.

Kiều Văn Huy
Quản lý xây dựng

Sau khóa học thương hiệu cá nhân của Cường, mình hiểu hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Khóa học cũng đưa cách thức để xây dựng và gìn giữ thương hiệu cá nhân hiệu quả: ví dụ như nên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, nên có kiến thức rộng ngoài lĩnh vực...

Bên cạnh đó mình rất thích slogan: "A Brand is not a thing, it is a promise" - Trước đây mình đã thất hứa với bản thân và người khác khá nhiều, sau khóa học mình tin là mình sẽ thay đổi dần dần từng bước một để có thể hoàn thiện bản thân, để có thế là một người trẻ tự tin, nhiệt huyết đam mê công việc như Cường.